شرکت اروم آدا در کشور ایران، 9 کیلومتری شهر ارومیه در جاده سنتو در محیطی بسیار خوش آب و هوا و با مساحت تقریبی 52000 متر مربع و 19500مترمربع زیربنا تاسیس گردیده است. این شرکت درپانزدهم آبان سال 1370 به منظور تولید انواع محصولات غذایی به بهره برداری رسید تولیدات اروم آدا در ابتدا شامل انواع رب گوجه فرنگی بود که به تدریج و با توجه به نیاز مشتریان و نیز سیاستهای توسعه شرکت تعداد و تنوع محصولات افزایش یافت.شــرکت توليدی و صنعتی مارال صـنـعـت جـاويد بـا نام تجاری مارال تريلر در
شهرستان اروميه مرکز استان آذربایجان غربی و در همسایگی چهار کشـور ترکيه، آذربايجان، ارمنستان و عراق واقع شده ودر زمينی به مسـاحت 100000 متـرمربع و زيربنايی در حدود 60000 متر مربع تاسـیس شـده اسـت و در حال حاضر نفـر در بخشهای مختلف شـرکت بطور مسـتقيم مشغول بکار ميباشند.شرکت دهلر تولیدکننده ، بازاریاب و ارائه دهنده مواد اولیه طبیعی مواد تشکیل دهنده و راه حل های یکپارچه برای صنایع غذایی و نوشیدنی ها است. رویکرد یکپارچه شرکت دهلر و محصولات گسترده مبنای بهینه برای کاربردهای نوآورانه و ایمن برای مواد غذایی و نوشیدنی ها است.محصولات ما ترکیبات طبیعی طعم دهنده های طبیعی ، رنگ های طبیعی ،کنسانتره ، پوره، لبنیات ، ترکیبات تخمیر شده ، میوه و سبزیجات خشک می باشد.